Selamat Datang ke IKEA Malaysia
Anda berada di > IKEA FAMILY > FAQ

Jika anda mempunyai soalan berkenaan IKEA FAMILY, dapatkan jawapannya di sini.

Pendaftaran Keahlian

1.   Bagaimana cara menjadi ahli IKEA FAMILY?
2.   Bagaimana saya ingin mendaftar jika saya tidak mempunyai nombor telefon bimbit tempatan?
3.   Mengapakah data peribadi saya perlu diambil?
4.   Mengapa anda memerlukan begitu banyak data kami untuk mendaftar sebagai ahli?
5.   Bagaimana cara saya mengakses/mengedit data peribadi saya di bawah program IKEA FAMILY?

Pengaktifan Keahlian & Penamatan

1.   Bagaimanakah membatalkan keahlian atau menarik balik data peribadi saya jika saya tidak bersetuju dengan Notis Privasi Data Peribadi?
2.   Saya pernah menjadi ahli IKEA friends dan telah menerima kad IKEA FAMILY. Bagaimana saya mengaktifkannya?
3.   Saya pernah menjadi ahli IKEA FAMILY tetapi keahlian saya telah tamat. Apa yang saya patut lakukan?

Kad Keahlian

1.   Apakah perbezaan di antara keahlian Sementara dan keahlian Tetap?
2.   Bilakah saya akan menerima kad baharu IKEA FAMILY saya dan ditukarkan kepada ahli Tetap?
3.   Di mana boleh saya gunakan Kad IKEA FAMILY?
4.   Apa yang terjadi jika saya terlupa membawa kad IKEA FAMILY saya ke gedung?

Mata Bonus

1.   Apa yang saya peroleh dengan menyertai program IKEA FAMILY?
2.   Adakah mana-mana tempat di dalam gedung ini yang Kad IKEA FAMILY saya tidak dapat digunakan untuk memperolehi mata?
3.   Apa yang boleh saya lakukan dengan Mata Bonus saya?
4.   Bagaimana saya mendapatkan 3x Mata Bonus Hari Jadi saya?
5.   Bagaimana menyemak Mata Bonus yang telah dikumpulkan?
6.   Bolehkah saya memindah atau membawa ke hadapan Mata Bonus saya yang akan luput, atau memanjangkan tarikh luputnya?

Baucar FAMILY

1.   Berapa lamakah tempoh sah baucar FAMILY?
2.   Bagaimana saya boleh menggunakan baucar FAMILY?
3.   Bagaimana menebus baucar gedung IKEA FAMILY saya?
4.   Bagaimana jika baucar IKEA FAMILY saya tersalah letak atau saya tidak mencetaknya sebelum ia luput?

Soalan komunikasi

1.   Bagaimanakah caranya untuk tidak menerima sebarang bentuk komunikasi daripada IKEA FAMILY?
2.   Berapa kerapkah surat berita IKEA FAMILY dikeluarkan?
3.   Bagaimana jika saya menukar alamat pos saya?
4.   Di mana boleh saya dapatkan naskhah percuma MAJALAH IKEA FAMILY saya?
5.   Saya seorang ahli IKEA FAMILY, tetapi tidak menerima sebarang tawaran melalui pos, emel atau SMS. Mengapakah perkara ini berlaku?

Rangkaian Produk IKEA FAMILY

1.   Bolehkah saya memulangkan produk daripada kedai IKEA FAMILY?
2.   Bolehkah saya membeli produk daripada kedai IKEA FAMILY jika saya terlupa membawa kad Sementara atau kad IKEA FAMILY?
3.   Apakah tawaran produk FAMILY?

Lain-Lain

1.   Bagaimana menyemak sejarah urus niaga beli-belah saya di gedung IKEA?
2 .   Apakah keistimewaan yang boleh saya nikmati di Restoran IKEA?