Selamat datang ke Family!

Klik sini untuk mengedit profil anda

Untuk membuat perubahan pada Hari Lahir anda, sila e-mel ke IKEAFamily.my@ikano.asia dan berikan nombor keahlian IKEA Family anda bersama dengan maklumat anda yang perlu diubah.

Nombor Keahlian
Family 16 digit

Nama Pertama

{{ form.firstName.errorMsg[0] }}

Nama Akhir

{{ form.lastName.errorMsg[0] }}

Nama Pilihan di atas Kad

{{ form.cardName.errorMsg[0] }}

Tarikh lahir

{{ form.birthDay.value }}

{{ form.birthMonth.value }}

{{ form.birthYear.value }}


Maklumat Hubungan Saya

Pastikan alamat surat anda betul dan lengkap agar kami dapat menghantar bahan inspirasi kami dan banyak lagi!

Sekiranya anda mendaftar dengan alamat di luar Malaysia, anda masih dapat menikmati semua faedah ahli di Malaysia dengan menggunakan eKad anda di bawah Portal Ahli, kerana kad tetap tidak akan dihantar kepada anda.

Butiran peribadi disembunyikan atas sebab privasi. Sila klik di sini untuk melihat.

Klik sini untuk menyembunyikan butiran anda.

E-mel

{{ form.emailAddress.errorMsg[0] }}

Nombor telefon

{{ form.phoneNumber.errorMsg[0] }}

Nombor OTP

{{ form.otp.errorMsg[0] }}

Nombor Hubungan Alternatif

{{ form.altMobileNumber.errorMsg[0] }}

Negara

{{ form.country.errorMsg[0] }}

Alamat Baris 1

{{ form.addressLine1.errorMsg[0] }}

Alamat Baris 2

Negeri

{{ form.state.errorMsg[0] }}

Bandar

{{ form.city.errorMsg[0] }}

Poskod

{{ form.postalCode.errorMsg[0] }}

Selanjutnya tentang saya

Jantina

{{ form.gender.errorMsg[0] }}

Bangsa

{{ form.race.errorMsg[0] }}

Pekerjaan

{{ form.occupation.errorMsg[0] }}

Sila jelaskan

{{ form.otherOccupation.errorMsg[0] }}

Situasi Hidup

{{ form.livingSituation.errorMsg[0] }}

Sila jelaskan

{{ form.otherLivingSituation.errorMsg[0] }}

Tarikh Lahir Anak Bongsu

{{ form.youngestBirthday.errorMsg[0] }}

Tarikh lahir anak bongsu anda diperlukan untuk kami menghantar maklumat yang berkaitan kepada anda dan keluarga anda.

Bilangan isi rumah

{{ form.householdSize.errorMsg[0] }}

Jenis rumah

{{ form.typeOfHome.errorMsg[0] }}

Jenis Perumahan

{{ form.typeOfHousing.errorMsg[0] }}

Sila jelaskan

{{ form.otherTypeOfHousing.errorMsg[0] }}

Pendapatan Tahunan Isi Rumah

{{ form.annualHouseholdIncome.errorMsg[0] }}

Gedung Pilihan

{{ form.preferredStore.errorMsg[0] }}

Bahasa Pilihan

{{ form.preferredLanguage.errorMsg[0] }}

Pilihan Pemberitahuan Promosi

Saya ingin menerima maklumat dari IKEA, termasuk baki mata, promosi terkini, keistimewaan ahli eksklusif, acara, petua tentang penyelesaian perabot rumah, reka bentuk dalaman dan tawaran rakan kongsi (tanpa mengira pendaftaran semasa atau pada masa akan datang pada mana-mana Daftar DNC) dengan:

Sila semak semua yang berkenaan: