Terma & Syarat

 1. Untuk mendaftar sebagai ahli IKEA Family, anda adalah penduduk yang menetap di Malaysia dan berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh pendaftaran.
 2. Setiap orang boleh mendaftar dan memiliki 1 Kad Sementara atau Kad IKEA Family pada satu-satu masa. Kad keahlian ini tidak boleh dipindah milik & hanya boleh digunakan oleh pemilik yang sah.
 3. Pemegang Kad Sementara perlu membelanjakan minimum RM200* dalam 1 tahun dari tarikh pendaftaran untuk mengaktifkan keahlian penuh & tetap IKEA Family. Kegagalan melakukannya akan menyebabkan akaun dan semua mata IKEA Family yang diperoleh dibatalkan.
 4. Faedah 3X mata hari lahir hanya diberikan kepada ahli tetap IKEA Family; dapatakan 3X mata IKEA Family atas pembelian pertama yang dibuat di gedung IKEA, Restoran IKEA, Bistro, Kedai Khas Makanan Sweden atau Kafe IKEA pada Bulan Hari Lahir anda.

  Jika pembelian pertama dibuat pada Bulan Hari Lahir anda semasa anda menjadi Ahli Sementara, ada tidak layak untuk promosi ini. Mata 3X ini akan diberikan untuk pembelian pertama selepas anda menjadi ahli tetap IKEA Family.

 5. Untuk merekod urusniaga, menikmati Rangkaian/Keistimewaan harga Family dan memperoleh mata IKEA Family*, ahli mesti mengemukakan Kad Sementara atau Kad IKEA Family di kaunter juruwang dan sebelum pembelian dilakukan.
 6. Mata IKEA Family atau harga ahli IKEA Family hanya akan diberikan jika kad Sementara atau kad IKEA Family dikemukakan di kaunter bayaran semasa membuat pembayaran.
 7. Setiap RM1 yang dibelanjakan di gedung IKEA melayakkan anda memperoleh 1 mata IKEA Family.
 8. Untuk ahli sementara, mata IKEA Family yang diperoleh akan luput apabila keahlian Sementara luput. Untuk ahli Tetap, mata IKEA Family yang diperoleh dalam tahun semasa akan luput 2 tahun kemudian pada 31 Disember.

  Contohnya:

  15 Nov 2018 : Daftar sebagai ahli IKEA Family (Status keahlian: Sementara)

  15 Nov 2018 : Berbelanja RM50 (Memperoleh 50 mata IKEA Family, luput pada 15 Nov 2020

  6 Mar 2019 : Berbelanja RM150 (Memperoleh 150 mata IKEA Family, luput pada 6 Mac 2020)

  7 Mar 2019 : Bertukar kepada keahlian Tetap (Jumlah perbelanjaan terkumpul mencapai min. RM200)

  7 Mar 2019 : Berbelanja RM30 (Memperoleh 30 mata IKEA Family, luput pada 31 Dis 2021)

 9. Ahli boleh mula menebus dengan seminimum 500 mata IKEA Family untuk mendapatkan baucar gedung IKEA Family bernilai RM5. Penebusan baucar mesti dilakukan dalam beberapa 500 mata IKEA Family. Setiap baucar sah selama 3 bulan daripada tarikh penebusan. IKEA tidak bertanggungjawab untuk mengembalikan mata IKEA Family atau baucar yang telah luput.
 10. Setiap ahli mesti mengemukakan Kad IKEA Family yang sah untuk menebus 2 kopi/teh dan 2 hidangan Family berdiskaun di Restoran IKEA, sekali untuk satu hari. Pemegang kad Sementara hanya boleh menikmati keistimewaan ini pada hari pendaftaran sahaja.
 11. Apabila Kad Sementara atau Kad IKEA Family seorang ahli hilang, dicuri atau terdapat sebarang perubahan maklumat peribadi, ahli bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada IKEA sama ada menerusi lama web IKEA Family atau secara bertulis. Jika ini tidak dilakukan, IKEA tidak akan bertanggungjawab atas akibat dan kehilangan faedah dan/atau keistimewaan.
 12. IKEA Malaysia dan Ikano Handel Sdn Bhd tidak bertanggungjawab terhadap bahan yang dihantar kepada alamat salah yang diberikan oleh ahli IKEA Family; dan kami juga tidak bertanggungjawab terhadap penerimaan yang tidak berjaya bagi surat yang dihantar kepada alamat yang diberikan atas apa jua sebab.
 13. Polisi Pemulangan' IKEA boleh digunakan untuk semua pembelian yang dilakukan oleh ahli. Jika seorang ahli meminta bayaran balik atau memulangkan apa-apa barangan yang telah mendapat mata IKEA Family, nombor mata IKEA Family yang bersamaan dengan barangan yang dipulangkan akan ditolak daripada akaun ahli. Ahli perlu mengemukakan Kad IKEA Family apabila melakukan pembayaran balik belian di Penukaran dan Pemulangan.
 14. Jika ahli memulangkan barangan yang merupakan sebahagian daripada urusniaga digunakan untuk pengaktifan keahlian penuh, IKEA berhak untuk meminta pembelian tambahan dilakukan dalam tempoh 30 hari untuk memenuhi kriteria keahlian penuh. Kegagalan melakukannya boleh menyebabkan keahlian dibatalkan. Dalam kes sebegini, semua mata IKEA Family akan dibatalkan dan permohonan semula keahlian bergantung kepada kriteria kemasukan yang ada.
 15. Kad Sementara dan Kad IKEA Family diisukan oleh & kekal sebagai hak Ikano Handel Sdn Bhd. Ikano Handel Sdn Bhd berhak untuk menolak pengeluaran kad baharu atau membatalkan kad yang sedia ada pada bila-bila masa. Ikano Handel Sdn Bhd berhak untuk mengubah mana-mana keadaan operasi program IKEA Family atas sebab yang munasabah tanpa notis awal.
 16. Sebab yang munasabah termasuklah apa-apa penyalahgunaan atau percubaan untuk menyalahgunakan program IKEA Family; penggunaan atau percubaan untuk menggunakan Kad Sementara atau Kad IKEA Family secara bertentangan dengan terma dan syarat; dan perlakuan mencurigakan atau ketidakjujuran yang berkait dengan program ini.
 17. Pemprosesan data peribadi anda bergantung kepada Privasi Data Peribadi Ikano Handel Sdn Bhd seperti yang dipaparkan di IKEA.my. Jika anda memberikan sebarang maklumat peribadi kepada kami, anda memberikan kami kebenaran untuk menghubungi anda bagi tujuan pemasaran, yang mungkin termasuklah mesej melalui pos, SMS atau emel. Anda boleh menghentikan mesej pemasaran seperti ini pada bila-bila masa. Beberapa maklumat anda mungkin dikongsi bersama syarikat pihak ketiga yang menyediakan bantuan pemasaran atau analisis. Sila rujuk kepada Notis Privasi Data Peribadi untuk maklumat terperinci.

* Ini hanya untuk pembelian perabot, produk hiasan rumah, pembelian di Restoran IKEA, Bistro IKEA dan pembelian produk Kedai Khas Makanan Sweden. Ia tidak temasuk pembelian IKEA Gift Card, atau pun perkhidmatan penghantaran/pemasangan/menjahit.