Semua gedung IKEA kini dibuka

Butiran operasi kami telah kami kemas kini mengikut tatacara pengendalian piawai baharu Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Sila semak halaman gedung setempat anda untuk waktu buka, pilihan makan di restoran dan maklumat-maklumat lain sebelum anda berkunjung. Perkhidmatan Makanan Bawa Pulang dan Penghantaran di kesemua Restoran kami akan diteruskan. Kami berharap untuk bertemu anda kembali. Anda boleh terus membeli-belah secara dalam talian dengan selesa dari rumah anda dengan adanya perkhidmatan penghantaran dan pemasangan tanpa sentuh kami, pada bila-bila masa.

Ia selamat untuk membeli-belah di IKEA

Kami mengalu-alukan anda kembali ke gedung kami, namun kami komited untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan pelanggan serta rakan sekerja kami agar gedung kami kekal sebagai tempat yang selamat untuk membeli-belah. Langkah pencegahan yang perlu telah diambil seperti penjarakan sosial, pengimbas termal dan pensanitasi tangan. Pelanggan juga diperlukan memakai pelitup muka pada sepanjang masa ketika berada di gedung.

Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara berserta dengan sokongan dari pihak Polis amat menasihati warga emas dan kanak-kanak agar menjauhi tempat-tempat awam yang sesak. Ini adalah untuk memastikan mereka yang paling mudah terdedah pada penyakit di kalangan kita kekal selamat di rumah, dan gedung kami kekal sebagai tempat yang selamat untuk anda dan keluarga anda membeli-belah.

Harmonikan rumah anda.

Hias Kediaman

Inspirasi untuk Menyerikan Kediaman Anda
Baca Lebih Lanjut